विश्वम्भर प्याकुर्‍याल
विश्वम्भर प्याकुर्‍याल
तीन वर्षे कार्ययोजनासहितको बजेट ल्याउनुपर्छ 

बजेट बहस

तीन वर्षे कार्ययोजनासहितको बजेट ल्याउनुपर्छ 

अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम समेटिनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाई सकिन लागेका तथा तत्काल लाभ दिने खालका परियोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउनुपर्छ।

ताजा अपडेट