डा. सुरोज पोखरेल
डा. सुरोज पोखरेल
कृषिमा छुट्ट्याइने ३६ अर्ब रुपैयाँले भेडा पाल्न पनि पुग्दैन

 बजेट बहस

कृषिमा छुट्ट्याइने ३६ अर्ब रुपैयाँले भेडा पाल्न पनि पुग्दैन

कृषि अनुदान किसानसम्म पुग्दैन। वास्तविक किसान त गाउँमा छन्। किसानलाई नै किसानको समूहबाट कार्यक्रम बनेर आउने र त्यसैलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले सहयोग दिन सक्ने वातावरण नबन्दासम्म सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानले नपाउने समस्या रहिरहन्छ।

ताजा अपडेट