विपिन हरियाली
विपिन हरियाली
अब देशभरका स्कुलमा दिवा खाजा कार्यक्रम, सात लाख जनशक्ति परिचालन गरिने

अब देशभरका स्कुलमा दिवा खाजा कार्यक्रम, सात लाख जनशक्ति परिचालन गरिने

‘खाजाको रकम थोरै भएको भन्ने गुनासो विद्यालयको छ। कार्यक्रमका लागि रकम बढाउँदै लगिनेछ।’

ताजा अपडेट