रवीन्द्र भट्टराई
रवीन्द्र भट्टराई
थिल्थिलिँदो मानवअधिकार

थिल्थिलिँदो मानवअधिकार

म्यानमारको नामलाई दुई फग्लेटा बनाएर ‘म्यान’ ‘मार’ भन्ने र अगिल्लो शब्दको अंग्रेजी र पछिल्लो शब्दको नेपालीमा अर्थ लाउने हो भने अहिले त्यो देश मानव बधशालामा रूपान्तरित भएको छ।

ताजा अपडेट